Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

CERTIFICATS ELECTRÒNICS

MOLT IMPORTANT: L'expedició de certificats registrals per a l'obtenció del certificat electrònic de representant de persona jurídica està supeditada al fet que la SAT estiga al corrent en la presentació dels comptes anuals, que la junta rectora estiga vigent, que no tinga arracada d'atendre cap requeriment efectuat per aquest Registre i, en general, haja donat compliment al que es disposa en l'article 3r de l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, que desenvolupa el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, regulador de la societats agràries de transformació.