Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

INFORMACIÓ

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana 
Carrer de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1) 
46018-València
Telèfon: 961248697

SAT PROVÍNCIA D'ALACANT
Carrer Pintor Lorenzo Casanova, 4
03003-Alacant
Telèfon: 965130643

SAT PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Avda. Hermanos Bou, nº 47, 4a planta
12003-Castelló de la Plana
Telèfon: 964725467

SAT PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
S'atendrà en el propi Registre de SAT